Loading...
2020-05-04T09:09:19+00:00

Glavni ciljevi projekta CLIO MAP su uvećavanje i obogaćivanje baze znanja o istorijskim, društvenim i kulturnim procesima koji su odlučujuće uticali na formiranje crnogorske baštine, utvrđivanje njenih osobina i pojavnih oblika, kao i stvaranje novih servisa, poput komercijalne mobilne aplikacije, za njihovu dalju valorizaciju. Takođe, ovom domenu pripadaju i poboljšanje kadrovskih, materijalnih i naučno-istraživačkih kapaciteta Istorijskog instituta UCG, stvaranje prostora za angažovanje mladih istraživača i doprinos razvoju šire zajednice kroz akreditaciju progama za obrazovanje vodiča u domenu kulturnog turizma. Opširnije o projektu počitajte ovdje >>>